ข้อต่อขยาย

“Expansion Joints: ช่วยลดการขยายและการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง ช่วยลดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกดที่เกิดขึ้นในขณะที่ระบบทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงและการสั่นของระบบท่อ ด้วยการออกแบบที่ดีและวัสดุคุณภาพสูง ข้อต่อขยายเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อในโรงงานและสถานที่อุตสาหกรรม”