GEN2 NON Asbestos Gasket

Gen2 ปะเก็นแผ่น แบบไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (NON Asbestos Gasket)

การเลือกใช้งานปะเก็น Non Asbestos เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมีและความยืดหยุ่นสูง และมีการบำรุงรักษาที่ง่าย เราเชื่อว่าการเลือกใช้ปะเก็นนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปะเก็นยางทั่วไป เนื่องจากมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน Non Asbestos Gasket ไม่มีการใช้แร่ใยหิน จึงไม่ทำลายสุขภาพเมื่อสัมผัสหรือการสูดอากาศเข้าไป